Thursday, June 1, 2017

ODGOVOR GOSPOĐI BRNARDIĆ
Hvala za odgovor,

Mi se običajno ispričavamo na EU i druge više sile, zato što nemamo vlastitih iniciativa i stališča. Danas raditi teme koje je radio Žilnik (moj dragi prijatelj) je absurd. Ja mislim, da Vi morate upozoriti na absurdnost komisiju EU čiji ste član a ne nama nametati njihovu volju. Sigurno je Belgijancima, čiji je kralj nekažnjeno pobio 15 miliona crnaca, tema anti-socializma veoma zanimljiva, ali nama je zanimljivije pobijanje crnaca, jer njihovi potomci sad beže kod nas i traže da ih primimo. Eto vidite. O tome se radi. Ali, razumem, oni plaćaju, mi izvršavamo. 
Ja bih se odmah javio da radim film o Kongu, ako budu dali novac. I to za male pare bih radio, socialistički. Prdložite im molim. A ako su protiv socializma neka daju velike pare, prihvatiću.

Srdačan pozdrav,
Dimitar AnakievPoštovani kolega Anakiev,
zahvaljujem Vam na promptnom odgovoru i razumijem Vašu primjedbu kao i suvremene probleme na koje nailazite, ali ovaj projekt je Europska komisija zamislila kao kulturnobaštinski projekt u kojem povjesničari otkrivaju i povezuju građu u raznoraznim zbirkama razbacanim posvuda po Europi i svijetu koje su do sada bile nepoznate i za koje nije postojao veći  interes. Filmsku građu mi promatramo kao materijalnu kulturu i odraze vremena koje obrađujemo i to vrijeme želimo prikazati široj javnosti. Povijest je povijest, ne možemo je učiniti aktualnijom nego što je. 
Srdačan pozdrav
Teodora Shek Brnardić
Gospođo Brnardić,

tema otpora socijalizmu je aktualna kao lanski sneg. Vi bi ste morali sada podržavati teme otpora kapitalizmu, rasizmu, fašizmu... to su aktualne teme.

Meni su u Sloveniji cenzurirali u zadnjem desetleću tri celovečernja filma: Poslednji Žilnik, Slovenija moja dežela i Normalan život (nisu smeli biti puštenu na Nacionalnom filskom festivalu, a jedan od njih ni u kinoteci), a ima i drgih autora sa centurisanim fimovima...
a vi sad govorite o otporu socijalizmu. Molim Vas lepo! Čovek bi rekao "svašta". Molim Vas budite ozbiljni i šaljite pisma koja odgovaraju vašoj funkciji.

Srdačno,
Dimitar Anakiev


Poštovani,


javljam Vam se kao nacionalna koordinatorica na EU projektu "COURAGE-Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja" (više na hr.cultural-opposition.eu) u okviru programa Obzor 2020 koji se - kao što to naziv govori - bavi povezivanjem zbirki koje sadrže građu vezanu za teme kulturne opozicije u doba socijalizma. Glavni cilj projekta je stvaranje mrežnog registra u kojem bi podaci o svim ovim zbirkama u privatnom ili javnom vlasništvu bili na jednom mjestu i dostupne širem krugu korisnika. Projekt provodi konzorcij sastavljen od dvanaest partnera pod koordinacijom Mađarske akademije znanosti i umjetnosti, a u Hrvatskoj je partner Hrvatski institut za povijest. Slovenske zbirke također su uključene u obradu.

U sklopu jednog radnog paketa imamo predviđen i međunarodni filmski festival COURAGE-PAREVO koji bi prikazivao dokumentarne filmove povezane s glavnom temom projekta, pa bih Vas molila da distribuirate ovaj otvoreni otvoreni poziv među Vaše članove koji bi mogli u svom opusu imati filmove na tu temu. Filmovi ne moraju biti samo novije produkcije, već se mogu natjecati i neki stariji tzv. "bunkerirani" dokumentarni filmovi iz vremena socijalističke Jugoslavije.

U prilogu Vam šaljem informacije o rokovima i obrasce za prijavu filmova, kao i kratku brošuru o samom projektu.
-na Facebook stranici projekta "Courage-povezivanje zbirki".
U nadi da će biti interesenata za ovaj poziv, zahvaljujem na suradnji!
S poštovanjem,
dr. sc. Teodora Shek Brnardić, nacionalna koordinatorica

No comments: