Monday, March 19, 2012

ODZIVNOST MLADIH ANTROPOLOGOV NA DRUŽBENA DOGAJANJA

Vsem bralcem tega bloga ponujem izjemeno uspešen odziv mladih antropologov na družbena dogajanja pri nas: http://www.youtube.com/watch?v=rqHRmw_5fxA

No comments: